accord-healthcare.pl Accord Healthcare – leki generyczne i onkologiczne na potrzeby onkologii klinicznej

accord-healthcare.pl
Title: Accord Healthcare – leki generyczne i onkologiczne na potrzeby onkologii klinicznej
Keywords: meta_eywords example
Description: Acoord Healthcare to dynamiczna firma farmaceutyczna skupiona na rozwoju, produkcji oraz dystrybucji produktów farmaceutycznych na ponad 50 rynkach ?wiata. Zapraszamy!
accord-healthcare.pl is ranked 24675821 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,896. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. accord-healthcare.pl has 43% seo score.

accord-healthcare.pl Information

Website / Domain: accord-healthcare.pl
Website IP Address: 176.119.43.169
Domain DNS Server: ns2.megiteam.pl,ns1.megiteam.pl

accord-healthcare.pl Rank

Alexa Rank: 24675821
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

accord-healthcare.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,896
Daily Revenue: $7
Monthly Revenue $238
Yearly Revenue: $2,896
Daily Unique Visitors 730
Monthly Unique Visitors: 21,900
Yearly Unique Visitors: 266,450

accord-healthcare.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=0, private, must-revalidate
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Thu, 04 Aug 2016 00:47:13 GMT
Server nginx/1.4.7

accord-healthcare.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
meta_eywords example 0 0.00%

accord-healthcare.pl Traffic Sources Chart

accord-healthcare.pl Similar Website

Domain Site Title

accord-healthcare.pl Alexa Rank History Chart

accord-healthcare.pl aleax

accord-healthcare.pl Html To Plain Text

Accord Healthcare – leki generyczne i onkologiczne na potrzeby onkologii klinicznej Strona g?ówna O nas Produkty Mo?liwo?ci Kontakt Wybierz Choose language pl en Accord Healthcare Dynamiczna firma farmaceutyczna skupiona na rozwoju, produkcji oraz dystrybucji produktów farmaceutycznych na ponad 50 rynkach ?wiata. Dzia?ania niepo??dane Zg?o? 01 Mi?dzynarodowy zasi?g Firma Accord Europe rozpocz??a komercyjn? dzia?alno?? handlow? w sierpniu 2008 roku szybko osi?gaj?c ogólnoeuropejski zasi?g. Obecnie sprzedaje leki onkologiczne w ponad 28 krajach europejskich. W Polsce jest obecna od 2010 roku. 02 Kompleksowe podej?cie W firmie Accord kontrolujemy wszystkie etapy wprowadzania produktów farmaceutycznych na rynek pocz?wszy od opracowania leku, poprzez jego rejestracj?, a skończywszy na produkcji. RAZEM MO?EMY WI?CEJ Accord to firma odpowiedzialna spo?ecznie, która jest trwale zaanga?owana w ochron? ?rodowiska naturalnego, popraw? otoczenia pracowników s?u?by zdrowia oraz przede wszystkim komfortu i bezpieczeństwa pacjentów placówek medycznych. 03 Europejskie standardy Od pocz?tku naszej dzia?alno?ci handlowej przes?ali?my do Europy ponad 100 mln opakowań farmaceutyków. Firma Accord uzyska?a ponad 4 000 zezwoleń na wprowadzenie produktów onkologicznych do obrotu w europejskiej strefie ekonomicznej. 04 NEWS 14/10/2014 Accord zarejestrowa? pierwszy lek bionsat?pczy Accofil (filgrastym) - nowa rejestracja Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency -EMA) i Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi... 02/05/2014 ACCORD jest 4 (108,4%), najszybciej rozwijaj?c? si? indyjsk? firm? w Wielkiej Brytanii Accord Healthcare jest 4-ty (108,4%) w top 41 najszybciej rozwijaj?cych si? firm indyjskich w Wielkiej Brytanii.Gospodarczy Times of India artyku?u (opubliko... Strona g?ówna Sitemap Regulamin ? Copyright Accord Healthcare Strona korzysta z ciasteczek Nasza strona internetowa u?ywa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzi?ki nim mo?emy indywidualnie dostosowa? stron? do twoich potrzeb. Ka?dy mo?e zaakceptowa? pliki cookies albo ma mo?liwo?? wy??czenia ich w przegl?darce, dzi?ki czemu nie b?d? zbierane ?adne informacje. Je?eli nie wyra?asz zgody na korzystanie z plików cookies, opu?? prosz? nasz? stron?. Zgadzam si?

accord-healthcare.pl Whois

Domain Name: ACCORD-HEALTHCARE.PL